Wifi check

Veel locaties bieden Wifi aan, maar hoe betrouwbaar is dat en is het voldoende voor uw evenement? Lastige vragen, zeker met de continu voortschrijdende techniek.
Wifi Check

Daarom hebben Event Engineers de Wifi Check ontwikkeld. Daarbij worden om te beginnen de Wifi wensen van het evenement in kaart gebracht en wordt bepaald wat voor infrastructuur daarvoor nodig is. Vervolgens wordt gekeken of de aanwezige ICT infrastructuur voldoende is.

Indien extra ICT-voorziengen nodig zijn wordt benoemd wat er aan tijdelijke uitbreiding nodig is. Desgewenst worden reeds ontvangen ICT offertes beoordeeld of deze voldoende zijn (en niet te ruim). Zo bent u er zeker van dat het Wifi netwerk goed werkt, zonder te veel te betalen.

 

Event organisatoren

Speciaal voor organisatoren van evenementen hebben Event Engineers een dienst ontwikkeld om zorgen bij het regelen van draadloos internet weg te nemen en onnodige kosten te voorkomen. Veel voorkomende vragen als: "is de Wifi van de locatie wel voldoende?" en "heb ik wel nodig wat er allemaal is aangeboden?" worden hierbij beantwoord. Door het uitvoeren van een Wifi Check hoeft u zich geen zorgen te maken over de Wifi.

 

Bekijk onze Wifi Check flyer voor  meer info.

 

Locaties

U wilt Wifi aanbieden op uw locatie. Daarbij kunt u een grote investering doen voor een hyper modern Wifi systeem. Hierbij wordt de locatie voorzien van goede dekking voor alle type evenementen. In veel gevallen is het verstandiger om een "basis" Wifi netwerk aan te leggen, dat voldoet voor de meeste evenementen. Bij evenementen met aanvullende eisen en wensen kunnen Event Engineers bijspringen met hun kennis en extra apparatuur leveren. Daarbij zorgen Event Engineers voor moderne up-to-date apparatuur.

 

Voordelen WiFi op Maat

  • Geen zorgen over draadloos internet!
  • U betaalt niet voor diensten die u niet nodig hebt.
  • Als event manager besteedt u lastige technische vragen uit.
  • Als locatie manager kunt u Wifi op maat aanbieden.